Turku, Suomi Closed About 3 years

Ympäristö, melu- ja meluntorjunta

Mitä kaupunki aikoo tehdä sille että Martinkadun ja Stålarminkadun alueella asuintalojen piha-alueille kantautuva melu ylittää raja-arvot (55 db) yli kymmenellä desibelillä? Pääasiassa melu aiheutuu rengasmelusta, jonka syynä ovat ajonopeudet.