Turku, Suomi Closed About 3 years

Ympäristö, ilmanlaatu

Turun kaupungin tulisi valvoa paremmin liikenteen aiheuttamia haittoja kaupungin asukkaille. Nykyisellään ilmanlaatua mittaavat laitteistot (kts. ilmanlaatu.fi) on sijoitettu siten että ne eivät tuo esiin kaupungin todellista tilannetta sen asukkaiden kannalta. Tämä johtuu siitä että laitteet ovat kaukana mm. keskeisistä liikenneväylistä. Vaadimme että kaupunki harkitsee valvonnan kehittämistä, jotta todelliset typpidioksidi ja pienhiukkasongelmat saadaan seurantaan. Tämä toisi esiin todennäköisesti huomattavia päästörajojen ylityksiä Keski-Euroopan kaupunkien tapaan, jotka taas edellyttäisivät toimia niiden vähentämiseksi jotta terveellinen asuinympäristö voidaan taata.