Turku, Suomi Closed About 3 years

Jalankulku- ja pyörätiet

Mistä syystä kevyenliikenteetn väylänä olevan Raskinpolun Majoitusmestarinkadun puoleisessa päässä ei ole liikennemerkillä osoitettu moottoriajoneuvolla ajoa kielletyksi, kun taas Raskinpolun toisessa päässä, Varusmestarintien päässä on? Raskinpolulla, Majoitusmestarinkadun päästä ajetaan päivittäin moottoriajoneuvoilla, aiheuttaen vaaratilanteita kevyenliikenteen väylällä liikkuville.