Turku, Suomi Closed About 3 years

Liikennemerkit- ja viitoitukset

Miksi Markulantien jalkakäytävä-pyörätie-merkit on vaihdettu yhdistetyn väylän merkeiksi? Pyyhitäänkö nyt ristiriitaisilla tiemerkinnöillä ahteria, tai odotetaan oikeusasteiden päätöstä syyllisistä? Lumien sulattua ja merkintöjen tullessa esiin on odotettavissa eri tienkäyttäjäryhmien välisiä väärinkäsityksiä. Toivotaan toivotaan, että näitä väärinkäsityksiä ei etenisi kuitenkaan oikeuskäsittelyyn saakka.