Turku, Suomi Closed Over 3 years

Liikennemerkit- ja viitoitukset

Suojatie merkki ja kevyenliikenteen merkit likaisia, voiko puhdistaa.