Turku, Suomi Closed Over 3 years

Kirjastopalveluiden asiakaspalvelu

Olen asioinut useamman kertaa Runosmäen kirjastossa sekä työni puolesta että vapaa-ajalla. Haluan kiittää kirjastonhoitaja Piret Luukkaa hänen mahtavasta asiakaspalvelualttiudesta, iloisesta asenteesta, halusta olla aina avuksi ja taidosta olla todella läsnä työssään. Toivottavasti palaute tavoittaa myös hänet tätäkin kautta.