Turku, Suomi Closed Over 3 years

Tonttiliittymät

Karttaan merkityistä liittymistä ryhmitytään melkein poikkeuksetta autoilla keskelle kevyen liikenteen väylää. Kaupungin ja tontinomistajien pitäisi jotenkin yhteistyössä saada näihin liittymiin pyörätiestä varoittavat lisäkilvet tai muu ratkaisu.