Turku, Suomi Closed Over 3 years

Viheralueet, metsät

Haarla / Puhuri 9:n ja Lounatuulenpolun välissä olevalla metsäalueella on useita puita konkelossa. Alueella leikkii lähiön lapsia. Puunkaatoja toivotaan.