Turku, Suomi Closed Over 3 years

Jalankulku- ja pyörätiet

Vanhan Hämeentien pyörätien jatke on täysin blokattu lumella Petkeltien risteyksessä (Kuralan kylämäen puoleinen ylityskohta).