Turku, Suomi Closed Over 3 years

Jalankulku- ja pyörätiet

Risteysalueiden talvikunnossapito yleensä, esimerkkinä risteys Tampereentie-Raunistulanpuistotie-Oikotie. Talvikunnossapito jättää kategorisesti huomioimatta liikennevalojen painonappien sijainnin. Parin aurauskerran jälkeen vallien taakse jäävät napit ovat heikkojalkaisille ja tavarapyörillä kulkeville vaikeasti saavutettavissa. Rollaattoria käyttävän on käytännössä odotettava paikalle auttajaa. Esimerkkiristeyksessä ongelma korostuu nappien huonolla sijoittelulla ja muiden tunnistimien puuttumisella. Kevyen liikenteen riippuvuus painonapeista tulisi huomioida aurauksessa.