Turku, Suomi Closed Over 3 years

Kadut ajoradat

Kotimäenkadulla lumi on aurattu valliksi tonttiliittymien eteen. Tontinomistajat yrittävät pitää tonttiliittymänsa avoimina ja kaupungin auraaja tukkii ne. Tämä haitanteko johtuu täysin välinpitämättömyydestä. Jos on hyvää tahtoa, katu voidaan aurata niin, että tonttiliittymän kohdalle ei jää vallia. Jos kaupungilla on oikeus aurata kadulta lunta tonttiliittymään, niin silloin myös tontinomistajilla pitää olla oikeus aurata tontilta lumet kaupungin kadulle. Millaisen sopimuksen kaupunki on tehnyt katujen talvikunnossapidosta? Asiakirja on varmaankin julkinen? Missä sopimus on nähtävissä ja luettavissa? Eikö kaupunki ole ymmärtänyt vaatia kunnossapitosopimuksessa, että tonttiliittymiin ei aurata lunta? Urakoitsijaa pitää valvoa ja ohjeistaa paremmin. Miten kaupunki korvaa tonttiliittymän tukkimisen aiheuttaman vaivan ja menetykset tontinomistajille - esim. myöhästymisen töistä tai ylimääräiset kiinteistönhoitokustannukset?