Turku, Suomi Closed Over 3 years

Liikennemerkit- ja viitoitukset

Satakunnantie sai hiljattain uuden risteävän kadun, Pryssinkadun. Miksi risteyksessä puuttuvat Satakunnantien pyörätieliikennemerkit? Varmaan ne on rakennussuunnitelmaan merkitty. Jos on, niin joltain on jäänyt työ tekemettä kun merkit yhä puuttuvat. Jos ei ole, suunnitelma on tehty puutteellisesti. Nyt kyseisellä pyörätiellä ei saa pyöräillä.