Turku, Suomi Closed Over 3 years

Viheralueet, puistot

Maailmanpuutarhahankkeen tiimoilta haluan muistuttaa, että kyseinen puistoalue on merkittävä alueen asukkaiden virkistysalue jo nyt. Myös talvella sitä käytetään ahkerasti mm. koirien ulkoiluttamiseen ja hiihtoon. Asukkaiden itsensä ylläpitämät ladut ovat tärkeitä ja mahdollisuus niihin olisi säilytettävä myös tulevassa maailmanpuutarhassa.