Turku, Suomi Closed Over 3 years

Jalankulku- ja pyörätiet

Koko tie oli aurattu oikein: ensin ajorata ja sitten jalankulkuväylä. Näin ollen lumesta ei muodostunut estettä autoille taikka jalankulkijoille. Iso kiitos!