Turku, Suomi Closed Over 3 years

Kadut ajoradat

Kreanderinkujalla on loppupäässä mutka, jossa aura-auto kääntyy ja jättää loppupään auraamatta. Auraus kadun loppuun asti kiitos.