Turku, Suomi Closed Over 3 years

Kadut ajoradat

Jalustinkadulle tarvitaan nopeushidaste Päitsipolun risteykseen. Kadun varrella sijaitsee koulu, joten katualueella liikkuu lukuisia koululaisia. Ajoneuvojen nopeudet kadulla ovat vaarallisen suuret. Kadulla on paljon myös tavarakuljetuksia ja raskasta liikennettä.