Turku, Suomi Closed Over 3 years

Katujen yleinen palaute

Nummenmäellä Keskikadun läpiajo moottoriajoneuvoilla on perustellusti kielletty liikennemerkein. Kuitenkin joka päivä kadun ajaa laittomasti läpi MONTA SATAA autoa! Jopa 50 autoa tunnissa tekee tämän itsekkään säännöistä piittaamattoman ratkaisun. Valvonnalla (sakotuksella) ja neuvonnalla ihmiset saataisiin käyttämään laillisia reittejä (Helsinginkadun ja Nummenpuistokadun reitit). Samalla kadulla liikkuvien pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden turvallisuus lisääntyisi. Kysymykseni kuuluu: Olisiko tehovalvontajakso mahdollinen?