Turku, Suomi Closed Over 3 years

Jalankulku- ja pyörätiet

Hei, Laukkavuoren ja Petreliuksen puistoissa on tehty jonkinlaista uudistustyötä. Tämän johdosta puistotiet ovat jääneet kovin epätaisaisiksi ja kuraisiksi. Millaiset suunnitelmat on näiden puistoalueiden tiestön parantamiseksi tehty keväälle 2018?