Helsinki, Suomi Open 4 months

City environment

Väliaikaiset suojatiemerkit ovat lähes samassa linjassa, ei valvottavissa.