Helsinki, Suomi Open 29 days

City environment

Kohdassa kuortaneenkadun ja jämsänkadun risteyksessä ajoradalla/suojatiellä/pyörätienjatkeella piiitkä ja syvähkö lammikko koko tien leveydeltä. Tehty syksyllä tietöitä, mutta kohtaa ei ole ennallistettu niin, että vedet valuisivat vieressä olevaan kaivoon. Myöskään tiemerkintöjä ei ole ennallistettu.