Helsinki, Suomi Open About 2 months

City environment

Svinhufvudintie 8 ja 9:n kohdalla palaa vain yksi katuvalo, loput viisi on pimeänä. Esim. väestensuojan kohdalla olevan suojatien alue on aivan pimeä.