Helsinki, Suomi Open 8 days

City environment

Asukki- tai pysäköintikielto-merkki puuttuu.