Helsinki, Suomi Open 6 months

City environment

Asukki- tai pysäköintikielto-merkki puuttuu.