Helsinki, Suomi Open 3 months

City environment

Asukki- tai pysäköintikielto-merkki puuttuu.