Helsinki, Suomi Open 3 months

General and other feedback

Iso koivu kaatuessaan tulee tielle . Joka lasten koulureitillä jamuutenkin vilkas tie