Helsinki, Suomi Open 6 months

General and other feedback

Jollaksentie 87 kohdalta Puuskakulman päiväkodille asti kadun varteen pysäköinti on hyvin vaikeata lumen takia.