Helsinki, Suomi Open About 2 months

City environment

Luvaton pysäköinti jatkuu Yrjö-Koskisen kadun kävelykadulla. Mitään lastausta tai purkua ei ollut käynnissä. Lisäksi nyt oli pysäköintiä laajennettu jo istutusten puolelle. Tämän lisäksi kävelykadun jatkeena olevalla suojatiellä Snellmaninkadulla on toistuvasti autoja aiheuttamassa vaaratilanteita pysäköimällä suojatielle tai liian lähelle sitä.