Helsinki, Suomi Open 7 months

General and other feedback

Ryytikuja on kaventunut todella vaaralliseksi. Aurausta kaivataan jo kolmatta viikkoa! Kuka aliurakoitsija katua hoitaa, aivan luokatonta, autot ottaa pohjasta kiinni.