Helsinki, Suomi Open 3 months

City environment

Kyllikinpuisto, Länsi-Pasila. Vihreitä toukkia miljoona tuhoaa puiston lehtipuut.