Helsinki, Suomi Open About 2 months

City environment

Tämä Leikkipuisto kaunokin pienen liukumäen vieressä oleva koivu, jossa on pitkä salamaniskemä halkeama, kasvaa nyt sieniä halkeamasta. Tämä on selvä merkki siitä, että puussa on jo lahottajia. Puu on leikkipuiston alueella, parin metrin päässä jalkakäytävästä. Puu pitäisi kaataa. Voiko samalla tarkastaa muut leikkipuiston puut?