Helsinki, Suomi Open 4 months

City environment

Kurranummi: kasa nupukiviä ilmestynyt turvahiekka-alueelle