Helsinki, Suomi Open 29 days

City environment

Pyörätieksukin merkityllä reitillä on kuoppia ja pituussuuntainen kynnys. Jos tulee lunta,näitä ei näe. Vähintään kivituhkatasausta kaivattaisiin.