Helsinki, Suomi Open 2 months

General and other feedback

katosta puuttuu kattotiili, vesivahingon vaara!