Helsinki, Suomi Open 3 months

General and other feedback

Tehokkaampaa pysäköinninvalvontaa ja lisää liityntäpysäköintipaikkoja.