Helsinki, Suomi Open 23 days

City environment

Siltavoudintiellä ne muutamat pyörätien tiemerkinnät, jotka on ehditty tekemään, ovat vanhan kaksisuuntaisten pyörätiejärjestelyn mukaisia. Suunnitelmien mukaan pyörätiet ovat jatkossa yksisuuntaiset.