Helsinki, Suomi Open 25 days

General and other feedback

Pietarinkatu 3. Väliaikaisen suojatien merkit sijaitsevat virheellisesti samassa linjassa.