Helsinki, Suomi Open 3 months

City environment

Os. Valpuritie 8, pysäköintikieltoaluemerkki.