Helsinki, Suomi Open 3 months

City environment

Kyseinen kohta tiestä kaipaisi uutta suojatiemaalia. Suojatiellä on todella vilkas jalankulkuliikenne ja suojatien olisi hyvä näkyä paremmin.