Helsinki, Suomi Open Almost 2 years

City environment

Untamontien yksisuuntaisuus on merkitty kehnosti ainakin Untamontie ja Osmontien risteykseen (yksisuuntaisen suunta merkintä puuttuu kokonaan). Myös muita merkintöjä voisi katsoa sillä Untamontietä tulee jatkuvasti autoja vastakarvaan.