Helsinki, Suomi Open 26 days

City environment

Pitäisi olla pysäköintikieltomerkki, ei aluepysäköintikieltomerkki.