Helsinki, Suomi Open About 1 month

JOHDATTELU Monet kouluikäiset nuoret eivät uskalla hakea apua omiin henkisiin pulmiin tai aliarvioivat omat ongelmansa elämässä. Tämän sukupolven nuoret usein pelkäävät, että jos he puhuvat omista ongelmista, heidät leimataan huomionhakijaksi tai hulluksi. Ongelmiin ei uskalleta hakea apua tarpeeksi ajoissa ja siitä ne lähtevät suurenemaan ja vaikuttamaan enemmän nuorten elämään. Nuorille pitäisi madaltaa kynnystä mennä puhumaan psykologeille ja avautumaan. Jos tehtäisiin vertaistukiryhmä nuorille, jossa olisi helppo puhua, se auttaisi ehkäisemään mahdollisia arkisten pulmien kehittymistä mielenterveysongelmiksi. RATKAISUEHDOTUS Kouluvälitunneilla järjestettäisiin oppilaille vertaistukiryhmä, koulun työntekijän vetämänä, jossa joka kerta olisi uusi aihe josta keskustella. Nuoret voisivat itse ehdottaa aiheita seuraavalle tapaamiselle. Tapaamisia voisi olla esim. kerran viikossa. Aiheita voisi olla esim. läksyjen teko aikaansaaminen, yksinäisyys tai ystävyyssuhteet. http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/vertaistukiryhma-nuorille-koulussa/