Helsinki, Suomi Open 26 days

City environment

Kirkon puoleisesta päästä puuttuu aluekieltomerkki!