Helsinki, Suomi Open Over 2 years

City environment

Väylä kaventuu liiaksi kasvillisuuden takia