Helsinki, Suomi Open 3 months

City environment

Liikennemerkki rikki